Close

Ordensregler

Reglement - hjælp os med at passe godt på naturen og jeres deltagere
  • Smid affald i de opstillede affaldsspande. Vi bliver glade hvis I sorterer jf. skiltning på spandene
  • Tænd bål på de eksisterende bålsteder og spørg efter mere brænde hvis I mangler
  • Sluk bål med MASSER af vand når I ikke længere skal nyde det
  • Pas på når I og jeres deltagere opholder jer tæt på kanten af kløften – der er langt ned!
  • Al ophold på området er på eget ansvar, dog har vi tegnet forsikring.

Til forsiden