Close

Om os

Haldbjerg Shelters ligger på og omkring en bakke ved Gribskov i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Bakken hedder fra gammel tid Haldbjerg og har udsigt over Solbjerg Engsø og er nabo til Gribskov. En del af bakken blev i 1950’erne udgravet for at bruge sand/grus til etablering af veje og stier i Nordsjælland. Denne aktivitet efterlod et fantastisk naturområde med kuperet terræn og stejle skrænter, uberørt siden midt 1960’erne.

book overnatning
En "overdrevet" unik natur med den skønneste udsigt

Vi havde i udgangspunktet lyst til at dele den smukke udsigt, som vi hver dag står op til, med andre. Samtidig ønskede vi at skabe mere natur og plante en skovhave ud fra permakultur principper. 

Vi har derfor beplantet dele af området med træer, buske og planter, hvor frugterne eller dele af planten kan spises frisk eller forarbejdet. I denne proces lærte vi, at den gamle hestefold var et naturbeskyttet overdrev, et meget sjældent stykke dansk natur. Det skal vi passe på. Derfor er sheltere og bålhus på toppen af Haldbjerg placeret, så det er mest nænsomt for overdrevet. Øvrige sheltere og et bålhus mere findes nede i kløften, hvor der er læ for vinden, og hvor de stejle skrænter skaber en hyggelig “hule” stemning.

Naturens kloster

I den dybe kløft, efterladt af grusgravningens aktivitet, er der en utrolig ro og varme, og bakkeskråningen mod syd med udkig over land og engen med den lille sø kalder påmange forskellige aktiviteter.

Vi arbejder nu på at finde finansiering til et naturrum på grunden – en bygning der skal understøtte såvel aktivitet som refleksion, en form for ”naturens kloster”, der refererer til Haldbjergs beliggenhed på pilgrimsruten Esrum-Tisvildevejen. Naturrummet skal med tiden kunne tilbyde ophold til pilgrimsvandrere.

Om ejerne

”Vi” er ……Tine og Tonny Pedersen, som over en årrække har udviklet området med et ønske om at dele denne skønne natur med andre, der som os finder ro og glæde ved at være i naturen. Vi er begge fuldtidsbeskæftigede ved siden af dette projekt; Tonny i IT branchen og Tine som leder- og teamudviklings konsulent. Vi brænder for at skabe mere natur og gode oplevelser i naturen.

Vi glæder os til at byde jer velkommen ”på bjerget” – og skulle I få en god idé til en aktivitet eller et særligt ønske om at gøre jeres ophold helt specielt, så lad os endelig høre.

Frivillige hjælpere og samarbejdspartnere

Vi udvikler løbende på projektet, og vores familier og venner har været, og er stadig involveret i realisering af nye idéer. Således ville udviklingen af området, beplantning, rydning af gammel skov, rådgivning i offentlig forvaltning og markedsføring ikke være blevet til uden vores fantastiske familie og skønne venner, samt ildsjæle i foreningen Pilgrimsruten Esrum-Tisvildevejen, rådgivere i Nordsjælland Landboforening og medarbejdere i Gribskov kommunes teknik- og miljøforvaltning. Tak for jer!